24 październik 2014
Konkurs plakatowy "Czystość toalet - okiem satyryka"
Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej. To druk na arkuszu papieru z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, napisami. Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje. Jego charakterystycznymi cechami są: umowność, metaforyka, wyrazistość, intensywność kolorów. Elementy graficzne z reguły dominują nad informacjami tekstowymi. Napisy są często przetworzone artystycznie.
Dobry plakat wyróżnia prostota: mniej znaczy więcej!
 1. Zadanie konkursowe:
  • wykonanie plakatu (satyra, motto) zachęcającego społeczność szkolną do kulturalnego  korzystania z toalet i pozostawiania ich w należytej czystości
  • plakat wykonany - dowolną techniką plastyczną, można korzystać z grafiki komputerowej
  • format – jednostronny, na arkuszu A3 (29,7cm x 42cm)
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  • konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły
  • do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie plakaty autorstwa uczestników, nienaruszające praw autorskich osób trzecich i niepublikowane wcześniej
  • autorem pracy może być jedna osoba lub zespoły dwuosobowe
  • na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić imię i nazwisko autora lub autorów, wydział, numer kursu, nr telefonu.
  • termin oddawania prac upływa 30.11.14r.
  • prace należy składać w bibliotece szkolnej
LUREACI KONKURSU OTRZYMAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE, ZAKUPIONE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MIASTA ZABRZE.

Regulamin konkursu Pobierz plik