18 grudzień 2014
Szkolenie dla higienistek stomatologicznych
W dniu 17 grudnia 2014 roku przedstawicielka firmy Oral-B przeprowadziła zajęcia dla uczennic II roku Higieny Stomatologicznej w ramach programu edukacyjnego prowadzonego w medycznych szkołach policealnych w zawodzie higienistka stomatologiczna.
13 grudzień 2014
Planowanie leczenia protetycznego
W grudniu 2014 roku nauczyciele wydziału Techniki Dentystycznej gościli lic. tech. dent. Małgorzatę Owoc. Tematem wykładu było „Planowanie leczenia protetycznego w oparciu o diagnostykę instrumentalną stawów skroniowo-żuchwowych.”
17 grudzień 2014
Wykład poświęcony tematyce autyzmu
Dnia 16.12.2014 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu odbył się wykład poświęcony tematyce autyzmu dla wydziału Terapii Zajęciowej i Masażu.
16 grudzień 2014
Wyniki konkursu plakatowego
Konkurs „Czystość toalet - okiem satyryka” zakończony. W wyniku burzliwych obrad jury zostali wybrani zwycięzcy.