25 listopad 2015
Dziecko w gabinecie stomatologicznym
23 listopada 2015r uczennice II roku Higieny Stomatologicznej i wykładowcy z naszej szkoły oraz Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego nr 1 w Raciborzu, udały się w samo centrum Polski, na kolejne w tym roku spotkanie Higienistek Stomatologicznych w ramach III Wojewódzkiej Konferencji Higieny Stomatologicznej w Łodzi. Tematyka poruszana podczas spotkania i warsztatów dotyczyła zagadnień zdrowego żywienia dzieci oraz profilaktyki stomatologicznej.