19 marzec 2018
Informacja dla tegorocznych absolwentów

Świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikację w zawodzie, będą do odbioru w sekretariacie szkoły od 23 marca 2018 r. (piątek) od godziny 1200.
 

UWAGA: zdający, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 i nie zdali całości lub jednej z części egzaminu, mają prawo złożyć deklaracje ponownego przystąpienia do tego egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2018 w terminie do 30 marca 2018 roku.