30 sierpień 2016
List Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pani Aleksandry Skowronek
List Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pani Aleksandry Skowronek