25 kwiecień 2014
Przedstawiciele firmy Denon Dental w szkole
25 kwietnia przedstawiciele firmy DENON DENTAL, Pan Wiesław Królikowski i Dragan Skrobic, oraz Michał Dutkowski(Bego) odwiedzili naszą szkołę i na wydziale Techniki Dentystycznej zorganizowali pokaz z wykładem na temat:
  • systemów CAD/CAM w stomatologii - „Jak skorzystać z najnowszych technologii CAD/CAM bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych?”
  • wykonywania prac protetycznych i ortodontycznych techniką termoformowania
  • elastycznych protez całkowitych wykonywanych z Thermosens techniką wtryskową.