28 listopad 2016
Reforma Edukacji
Wszystko o reformie edukacji dowiesz się na stronie przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: Dobra Szkoła - Reforma Systemu Edukacji.
Możesz też pobrać broszurę informacyjną wydaną przez MEN.