24 kwiecień 2014
Szkolenia dla uczniów elektroradiologii
W marcu i kwietniu br. na wydziale elektroradiologii odbyły się trzy szkolenia i prezentacje, obejmujące tematykę radiologii zabiegowej. Przedstawiciele firm medycznych zaprezentowali aparaturę i sprzęt stosowany na sali hemodynamicznej.
  • 19.03.2014 odbyła się prezentacja monitorów stosowanych do nadzoru parametrów życiowych pacjenta.
  • 2.04.2014 przedstawiciel firmy Abbott zaprezentował najnowszej generacji bioabsorbowalne stenty kardiologiczne. Zostało omówione ich zastosowanie, budowa oraz metody implantacji.
  • 16.04.2014 została zaprezentowana aparatura do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej.