18 grudzień 2014
Szkolenie dla higienistek stomatologicznych
W dniu 17 grudnia 2014 roku przedstawicielka firmy Oral-B przeprowadziła zajęcia dla uczennic II roku Higieny Stomatologicznej w ramach programu edukacyjnego prowadzonego w medycznych szkołach policealnych w zawodzie higienistka stomatologiczna. Zajęcia podzielone były na część wykładową i warsztatową. Tematem była płytka bakteryjna i możliwości jej usuwania różnymi metodami i technikami. Podczas ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w grupach uczestnicy mogli potwierdzić skuteczność produktów Oral-B  jak, szczoteczka elektryczna, pasty profilaktyczne w walce z płytką bakteryjną oraz przebarwieniami.
Ponadto po raz trzeci  Nasza Szkoła otrzymała Certyfikat Partnerstwa od Instytutu Blend-a-med Oral B w ramach prowadzonego Edukacyjnego Programu Szkolnego.