18 listopad 2014
VIII Wojewódzki Turniej Siatkówki Medycznych Szkół Policealnych
17 listopada 2014r w Sosnowcu odbył się VIII Wojewódzki Turniej Siatkówki Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego.
Pierwsze miejsce zajęła szkoła z Raciborza, drugie nasza szkoła a trzecie szkoła katowicka.