27 październik 2015
Walka z płytką bakteryjną
W dniu 26 października 2015 roku przedstawicielka firmy Oral-B, przeprowadziła zajęcia dla uczennic II roku Higieny Stomatologicznej, w ramach programu edukacyjnego prowadzonego w medycznych szkołach policealnych w zawodzie higienistka stomatologiczna. Zajęcia podzielone były na część wykładową i warsztatową. Tematem była płytka bakteryjna i możliwości jej usuwania różnymi metodami i technikami. Podczas ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w grupach uczestnicy mogli potwierdzić skuteczność produktów Oral-B  jak, szczoteczka elektryczna, pasty profilaktyczne w walce z płytką bakteryjną oraz przebarwieniami.
Ponadto po raz czwarty Nasza Szkoła otrzymała Certyfikat Partnerstwa od Instytutu Blend-a-med Oral B w ramach prowadzonego Edukacyjnego Programu Szkolnego.