29 wrzesień 2014
Warsztaty onkologiczne
Od 1 września 2014 roku nasza szkoła realizuje program autorski z projektu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W ramach programu, 29 września 2014 roku dla uczennic wydziału Higieny Stomatologicznej odbyły się warsztaty prowadzone przez lekarzy onkologów z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego mieszczącego się w Centrum Onkologii – Instytutu  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.
Warsztaty były prowadzone w ramach "Populacyjnych programów wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy".
 
Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia:
  • “Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi” z instruktażem samobadania piersi na fantomie, prowadzone przez lek. med. Martę Mianowską-Malec
  • “Rak szyjki macicy jako choroba przenoszona droga płciową”, prowadzone przez dr Piotra Wojcieszka.