16 grudzień 2014
Wyniki konkursu plakatowego
Konkurs „Czystość toalet  - okiem satyryka” zakończony.
W wyniku burzliwych obrad jury zostali wybrani zwycięzcy.
I miejsce ex aequo zajęły:
- Herko Katarzyna - II rok Terapii zajęciowej
praca pt.: „Nawet mucha nie siada”
- Krzeptowska Agnieszka - I rok Techniki dentystycznej
praca pt.: „Zawsze trafiaj do celu”
II miejsce:
- Baranowska Aleksandra i Bąk Karolina – II rok Techniki dentystycznej
praca pt.: „Sprzątaj po sobie, spuszczaj wodę…”
III miejsce:
- Kuchta Anna – II rok Higieny stomatologicznej
praca pt.: „Pachnąca toaleta”

Nagrodę specjalną za pomoc w działalności Zespołu do spraw promocji zdrowia, przygotowanie plakatów informacyjnych otrzymuje Patrycja Rzemieniuk z II roku Techniki dentystycznej.

Nagrody zostaną wręczone na uroczystej Akademii  Bożonarodzeniowej dnia 17.12.14 roku na auli.
Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do oglądania prac, które są wywieszone w holu w niskim budynku.