Informacje o wydziale

Okres nauczania: 2 lata (4 semestry)

Tryb nauczania: stacjonarny


Praca higienistki stomatologicznej związana jest z prowadzeniem działalności higieniczno-profilaktycznej, edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach; prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny jamy ustnej, czynne asystowanie w zabiegach  chirurgicznych, ortodontycznych. Wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty; lakowanie, lakierowanie zębów, usuwanie kamienia nazębnego piaskowanie i wiele innych. Higienistka stomatologiczna może prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą i współpracować z kilkoma gabinetami.

NAUCZYSZ SIĘ:
 • organizować i nadzorować, na zlecenie lekarza dentysty, akcje profilaktyki fluorowej próchnicy zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach);
 • samodzielnie wykonywać zabiegi profilaktyczno- lecznicze w gabinetach  stomatologicznych (wybielać, fluoryzować zęby, piaskować, usuwać kamień nazębny, lakować i lakierować zęby);
 • uczestniczyć  w profilaktyce ortodontycznej;
 • wykańczać wypełnienia amalgamatowe u dzieci i młodzieży;
 • pędzlować zęby roztworami fluorowymi i innymi, płukać jamę ustną za pomocą specjalnej aparatury;
 • współdziałać w akcjach propagandowo - profilaktycznych z rodzicami, opiekunami dzieci, wychowawcami i nauczycielami;
 • uczestniczyć w działalności różnych towarzystw i instytucji na rzecz zdrowia zębów i jamy ustnej, bądź prowadzić tą działalność;
 • dokonywać bieżących przeglądów uzębienia, wykonywać zabiegi profilaktyczne i kosmetyczne uzębienia.
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
 • gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych;
 • poradniach i klinikach dentystycznych;
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.
Nauka zawodu jest realizowana w ramach publicznej Szkoły Policealnej.