Pracownie

Poznaj nasze pracownie i placówki.
Pracownia propedeutyki stomatologii
W trakcie zajęć w pracowni propedeutyki stomatologii, uczennice wydziału Higieny Stomatologicznej nabywają następujących umiejętności:
 • Organizują pracownię i stanowiska pracy różnych rodzajów gabinetów, stosując określone metody i techniki pracy zawodowej
 • Przygotowują pacjentów do zabiegów diagnostyczno-leczniczych
 • Zapoznają się z wyposażeniem gabinetu (narzędziami i materiałami stomatologicznymi)
 • Obsługują aparaturę oraz sprzęt diagnostyczno-leczniczy z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zapoznają się z materiałoznawstwem stomatologicznym
 • Przygotowują zestawy narzędzi, środków i materiałów do określonych zabiegów
 • Stosują zasady i techniki odkażania i wyjaławiania
 • Wykonują określone zabiegi z zakresu fizjoterapii na zlecenie lekarza
 • Prowadzą dokumentację ewidencyjno-sprawozdawczą
Pracownia promocji zdrowia, profilaktyki i metodyki stomatologicznej edukacji zdrowotnej
Podczas zajęć na pracowni uczennice:
 • Posługują się podstawowymi metodami badawczymi do oceny stanu zdrowia jamy ustnej
 • Zalecają odpowiednią technikę szczotkowania zębów i dobór produktów do higieny jamy ustnej w zależności od stanu zdrowia jamy ustnej i wieku pacjenta
 • Przygotowują i prowadzą profilaktykę próchnicy zębów w różnych środowiskach, najczęściej przedszkolnym i szkolnym (w ramach tych zajęć udają się na akcje profilaktyczne do przedszkoli z wcześniej przygotowanymi zajęciami profilaktycznymi)
 • Stosują właściwe zasady postępowania z pacjentami przed, w czasie i po zabiegu
 • Wykonują zabiegi higieniczno-profilaktyczne i lecznicze (np. lakierowanie zębów, lakowanie, piaskowanie, jonoforezę, pędzlowanie zębów)
 • Prowadzą ćwiczenia z zakresu profilaktyki ortodontycznej przy użyciu prostych aparatów ćwiczebnych i ćwiczeń mięśniowych
 • Planują i organizują edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki stomatologicznej (wykonują pomoce dydaktyczne: dyplomy dla pacjentów, medale, plakaty, opracowują wskazówki dla pacjentów gabinetów różnych specjalności)