Informacje o wydziale

Okres nauczania: 2,5 roku (5 semestrów)

Tryb nauczania: stacjonarny


Zakres kompetencji zawodowych technika dentystycznego obejmuje samodzielne laboratoryjne wykonawstwo uzupełnień protetycznych, szczękowo-ortopedycznych i twarzowo- szczękowych, zleconych przez lekarza dentystę. Wykonywane prace wytwarzane  są z akrylu,  silikonu,  kompozytu,  ceramiki  i metalu. Jest to zawód specyficzny. Wymaga szczególnych predyspozycji, talentu i uzdolnień manualnych, cierpliwości i precyzji, konsekwencji i rzetelności, podzielności uwagi i umiejętności pracy w zespole. Dynamiczny rozwój technologii protetycznych, obliguje technika dentystycznego do permanentnego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.

NAUCZYSZ SIĘ:
  • wykonywania protez zębowych oraz aparatów i szyn zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza stomatologa;
  • wykonywania protez pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy;
  • naprawiania protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy;
  • obsługiwania nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni protetycznej i ortodontycznej.
 
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwent szkoły - technik dentystyczny, może być zatrudniony w pracowniach protetycznych i ortodontycznych oraz może prowadzić własne laboratorium w ramach działalności gospodarczej.
Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.
 
Nauka zawodu jest realizowana w ramach publicznej Szkoły Policealnej.