Pracownie

Pracownia techniki dentystycznej
Na pracowni techniki dentystycznej uczniowie uczą się wykonywania protez całkowitych, protez częściowych, naprawy protez. Ponad to wykonują korony, mosty porcelanowe, korony tymczasowe, protezy szkieletowe, wkłady koronowo-korzeniowe.
Pracownia modelarstwa
W pracowni modelarstwa uczniowie uczą się budowy anatomicznej zębów, kształtów łuków zębowych, wykonywania epitez twarzy.
Pracownia ortodoncji
Ortodoncja jest działem stomatologii zajmującym się leczeniem wad zgryzu u dzieci i młodzieży. Nazwa pochodzi od dwóch greckich słów: ortos - prosty i odous - ząb.
Na zajęciach z pracowni ortodoncji wykonuje się aparaty stosowane u pacjentów młodszych i dorosłych. Są to aparaty proste i złożone. Sporządza się tradycyjne płytki Schwarza, z elementami czynnymi i różnymi sposobami przecięć, jak i aparaty dwuszczękowe, blokowe w różnych modyfikacjach. W programie nauczania jest również wykonanie protezki dziecięcej, łuków używanych w aparatach stałych (np.ortoram) i szyn relaksacyjnych stosowanych również do wybielania koron zębów. Program ten jest realizowany w trakcie czterech semestrów.
Gipsownia
Każdą pracę uczniowie zaczynają w gipsowni, w której wykonuje się odlewy modeli (np. zębów, łuków zębowych), zarówno dla pacjentów jak i fantomów.
Odlewnia
W tym miejscu w magiczny sposób zamieniamy wosk na metal. To bardzo widowiskowe zajęcie, wymagające wyczucia i wiedzy z zakresu materiałoznawstwa.