Wydarzenia

13 grudzień 2014
Planowanie leczenia protetycznego
W grudniu 2014 roku nauczyciele wydziału Techniki Dentystycznej gościli lic. tech. dent. Małgorzatę Owoc. Tematem wykładu było „Planowanie leczenia protetycznego w oparciu o diagnostykę instrumentalną stawów skroniowo-żuchwowych.” Szkolenie skierowane było do nauczycieli wydziału TD oraz techników dentystycznych i lekarzy stomatologów. Tematyka wykładu opierała się o klasyczne metody postępowania, filozofię Prof.A.Gerbera, elektroniczne narzędzia diagnostyczne, System Gerber Condylator, Nowoczesne postępowanie kliniczne przy planowaniu odbudowy protetycznej, wstępną ocenę stabilności ortopedycznej s.s.ż., przygotowanie planu leczenia w oparciu o zebrane informację. Na wykładzie przedstawiona została holistyczna koncepcja edukacji zdrowotnej, propozycje leczenia przedprotetycznego oraz procedury postępowania laboratoryjnego.