Informacje o wydziale

Okres nauczania: 2,5 roku (5 semestrów)

Tryb nauczania: stacjonarny


Technik elektroradiolog to osoba należąca do średniego personelu medycznego w placówkach opieki zdrowotnej, która posiada wiedzę i umiejętności z zakresu diagnostyki obrazowej i diagnostyki elektromedycznej oraz metod radioterapeutycznych.

NAUCZYSZ SIĘ:
 • obsługiwać aparaturę medyczną;
 • wykonywać określone badania i zabiegi z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej (m.in. RTG, radiologia zabiegowa, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, angiografia, medycyna nuklearna), jak i elektromedycznej (m.in. EKG, EEG, audiometria, spirometria);
 • sprawować kontrolę nad aparaturą medyczną;
 • współdziałać w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce;
 • współpracować z personelem medycznym (lekarz, pielęgniarka);
 • troszczyć o stan pacjenta i jego bezpieczeństwo w czasie wykonywania badań i zabiegów.
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci tego wydziału mają możliwość wyboru pracy przy obsłudze aparatów elektromedycznych i badaniach diagnostycznych w:
 • pracowniach diagnostyki rentgenowskiej
 • pracowniach radiologii zabiegowej
 • przychodniach, szpitalach
 • sanatoriach
 • zakładach radioterapii
 • pracowniach diagnostyki elektromedycznej prowadzącej badania: audiometryczne, ultradźwiękowe, elektrokardiologiczne, elektroencefalograficzne, elektromiograficzne, okulograficzne w kraju i za granicą.
 
Nauka zawodu jest realizowana w ramach publicznej Szkoły Policealnej.