Pracownie i placówki

Pracownia diagnostyki elektromedycznej
W trakcie zajęć w pracowni diagnostyki elektromedycznej uczniowie nabywają umiejętności praktyczne w zakresie obsługi aparatury elektrokardiograficznej, audiometrycznej i spirometrycznej. Pracownia wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt i aparaturę pomiarową, za pomocą której dokonywane są badania i pomiary:
 • potencjałów elektrycznych serca (EKG)
 • słuchu (audiometria)
 • objętości układu oddechowego (spirometria)
Pracownia diagnostyki obrazowej
Pracownia diagnostyki obrazowej wyposażona jest w niezbędny sprzęt do nauki ustawień pacjenta wykorzystywanych przy wykonywaniu diagnostycznych badań rentgenowskich takiego jak: stoły i lampy rentgenowskie, różnego formatu kasety, środki indywidualnej ochrony radiologicznej (np. fartuchy, rękawice ołowiane), negatoskopy, naświetlarki i wywoływarki do zdjęć. Uczniowie nabywają umiejętności z zakresu:
 • obsługi aparatury i sprzętu rentgenowskiego
 • zastosowania środków ochrony radiologicznej
 • systemu kontroli jakości obrazowania
 • doboru warunków ekspozycji
 • postępowania z pacjentem

Pracownia anatomii radiologicznej
W pracowni anatomii radiologicznej uczniowie zdobywają więdzę na temat oceny technicznej i diagnostycznej obrazów rentgenowskich, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Ponadto nabywają umiejętności rozpoznawania elemetów anatomii człowieka na radiogramach. Pracownia wyposażona jest w szereg negatoskopów umożliwiających dokładną analizę zdjęć rentgenowskich, plansze anatomiczne oraz fantomy anatomiczne człowieka.
Pracownia hemodynamiki
W pracowni hemodynamiki uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną na temat kardiologii inwazyjnej. Celem nauczania jest przygotowanie ucznia do pracy w salach hemodynamicznych, elektrofizjologii, sali hybrydowej oraz pracowniach diagnostyki obrazowej. Pracownia wyposażona jest w sprzęt przeznaczony do zabiegów kardiologii inwazyjnej, takich jak stenty, cewniki koronarograficzne, prowadniki itp. Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce, która posiada własną pracownię wyposażoną w angiograf z ramieniem C.
Centrum Onkologii w Gliwicach
Centrum Onkologii jest ośrodkiem kliniczno-naukowym z najnowocześniejszą aparaturą medyczną oraz świetnie wyszkolonym zespołem lekarzy, fizyków, techników i innych pracowników naukowych zapewniających opiekę medyczną na poziomie światowym. Uczniowie naszj szkoły obywają praktyki na tej wyśmienitej placówce w zakładach:
 • radiodiagnostyki
 • radioterapii
 • brachyterapii
 • planowania radioterapii i brachyterapii
 • medycyny nuklearnej
gdzie zapoznają się z budową i obsługą tomografów komputerowych, rezonansu magnetycznego, aparatów mammograficznych, scyntygrafów i przyspieszaczy liniowych.
Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca
PAKS to sieć oddziałów kardiologii interwencyjnej, angiologii i kardiochirurgii na terenie Polski. W 2000 roku Kliniki zostały utworzone z inicjatywy wybitnych lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych. Ideą ich powołania było wprowadzenie najnowszych metod leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych. PAKS posiadają ponad 20 doskonale wyposażonych placówek, w tym oddział kardiochirurgii (z unikalną w naszym kraju salą hybrydową). Oddziały pełnią 24 godzinne dyżury dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca umożliwiając ich terapię metodą przezskórnej angioplastyki wieńcowej. PAKS dają szansę młodym lekarzom, studentom i przyszłym technikom elektroradiologii na rozwój naukowy.
Uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki zawodowe w wybranych oddziałach Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, takich jak: Ustroń, Bielsko-Biała, Dąbrowa-Górnicza, Tychy, pod nadzorem wybitnych fachowców.
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach
Szpital Miejski Nr 4 z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gliwicach posiada najnowszej generacji wielorzędowy tomograf komputerowy firmy Philips z możliwością skanowania spiralnego oraz warstwowego. Posiada również program do rozwiązywania problemów i diagnostyki TK za pomocą rekonstrukcji płaszczyznowej, warstwowej i objętościowej oraz automatyczny wstrzykiwacz kontrastu. Pracownia TK oferuje pełen zakres badań diagnostycznych takich jak TK głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy małej, zatok obocznych nosa, nosogardzieli, uszu, kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych, badanie angioTK oraz densytometrię TK.
Ponadto pracownia diagnostyki obrazowej dysponuje cyfrowym, bezkasetowym aparatem do badań radiograficznych firmy Philips zapewniającym doskonałą jakość obrazu, wysoką wydajność oraz przepustowość pacjentów, możliwość natychmiastowego zobrazowania obrazu na monitorze bez oczekiwania na przetwarzanie filmu. Dużą zaletą tego aparatu jest mniejsza dawka jaką otrzymują pacjenci w trakcie badania niż przy użyciu konwencjonalnej aparatury rentgenowskiej.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu
Szpital istnieje od 1948 roku. Jest szpitalem klinicznym należącym do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach, którego powołano następujące kliniki:
• Klinikę Chorób Wewnętrznych,
• Klinikę Chirurgii,
• Klinikę Torakochirurgii,
• Klinika Chirurgii Dzieci,
• Klinikę Pediatrii,
• Klinika Patologii Noworodka,
• Klinikę Chorób Oczu,
• Klinikę Chirurgii Stomatologicznej,
• Klinikę Neurologii,
• Klinikę Urologii i Nefrologii,
• Klinika Hematologii,
• Laboratorium,
• Zakład Radiologii,
• Anatomii Patologicznej.
Szpital wyposażony jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę diagnostyki obrazowej i elektromedycznej. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w pracowni tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, rentgenodiagnostyki, elektrokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii.
Szpital Miejski w Zabrzu Biskupice
Szpital w Biskupicach istnie już od 1961 roku. Posiada wiele oddziałów i poradni specjalistycznych, np. chorób wewnętrznych, anestezjologii, ortopedii, kardiologii, chirurgii ogólnej. Pełni on pełnodobowy dyżur. Szpital posiada akredytację „Szpital bez bólu”. Uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki w pracowniach diagnostyki obrazowej, wyposażonych w rentgeny cyfrowe oraz tomograf komputerowy pod okiem wysoko wykwalifikowanych techników elektroradiologii. Ze względu na szeroką ofertę szpitala skierowaną do pacjenta, uczniowie mają okazję spotkać się ogromną różnorodnością wykonywanych badań i przypadków medycznych. 
Unia Bracka Bielszowice
Fundacja „Unia Bracka” powstała 14 lipca 1992 roku. W tym dniu 63 kopalnie górnictwa węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej podpisały akt założycielski. Ideą powstania Fundacji było zapewnienie górnikom kompleksowej opieki ambulatoryjnej w wielu ośrodkach diagnostyczno-specjalistycznych. Obecnie udaje się rozwijać idee twórców Fundacji i tworzyć coraz bardziej nowoczesne placówki przyjazne pacjentom. Fundacja Unia Bracka zapewnia kompleksową opiekę medyczną dla osób indywidualnych, firm oraz instytucji na terenie całego województwa śląskiego. Przychodnia świadczy usługi z zakresu diagnostyki obrazowej obejmującej badania rentgenowskie i ultrasonograficzne, gdzie uczniowie odbywają zajęcia praktyczne.
Poradnia ortodontyczno-stomatologiczna w Zabrzu
Poradnia wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt do wykonywania zdjęć pantomograficznych, cefalometrycznych oraz aparat do zdjęć wewnątrzustnych umożliwiający wykonanie zdjęć skrzydłowo-zgryzowych, zgryzowych i punktowych zębów.
Uczniowie nabywają praktycznej wiedzy z zakresu przygotowania pacjenta do badania, obsługi aparatury, wykonywania badań radiologicznych stomatologicznych i obróbki analogowej i cyfrowej zdjęć.