Informacje o wydziale

Okres nauczania: 2 lata (4 semestry)

Tryb nauczania: stacjonarny


Technik masażysta stanowi średni personel medyczny.  Może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego, bądź świadczyć usługi indywidualnie dla potrzeb: medycyny, sportu, rekreacji oraz kosmetologii estetycznej. Zawód wymaga biegłej sprawności manualnej, znajomości złożonych zjawisk fizjologicznych oraz znajomości procesów psychologicznych zachodzących w organizmie chorego człowieka.

NAUCZYSZ SIĘ:
 • anatomii opisowej, czynnościowej fizjologii, fizjopatologii człowieka oraz psychologii;
 • indywidualnego podejścia do pacjenta zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym;
 • troszczenia się o stan pacjenta i jego bezpieczeństwo podczas zabiegu;
 • wykonywania techniki w masażu: klasycznym, segmentarnym, limfatycznym, izometrycznym,  Shantala, relaksacyjnym, tensegracyjnym, kosmetycznym, sportowym;
 • stosowania poznanych technik w  terapii  jednostek chorobowych i odnowie biologicznej;
 • podstaw refleksoterapii i akupresury, masażu gorącymi kamieniami, bańką chińską;
 • organizowania i nadzorowania przy  współpracy z personelem medycznym fizjoterapii pacjenta;
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.
 
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
 • Technik masażysta ma możliwość podjęcia pracy w:
 • zespołach rehabilitacyjnych szpitali i klinik;
 • gabinetach lecznictwa uzdrowiskowego;
 • przychodniach;
 • gabinetach odnowy biologicznej;
 • zespołach rehabilitacyjnych pracy chronionej oraz turnusów rehabilitacyjnych;
 • gabinetach kosmetycznych;
 • klubach sportowych;
 • może również prowadzić własną działalność gospodarczą.
 
Nauka zawodu jest realizowana w ramach publicznej Szkoły Policealnej.
Nauczyciele prowadzący zajęcia posiadają najwyższe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, gdyż są praktykami w dziedzinie masażu oraz naukach pokrewnych. Niektórzy z nich są egzaminatorami w zawodzie Technik masażysta. Nauka zakończona jest Egzaminem Potwierdzającym Kwalifikacje w Zawodzie, który odbywa się w szkole – placówka posiada status Ośrodka Egzaminacyjnego. Na uwagę zasługuje fakt najwyższej zdawalności egzaminu zawodowego w kraju.