Pracownie i placówki

Pracownia masażu
Zajęcia odbywają się w trzech pracowniach wyposażonych zgodnie z standardami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zasadami ergonomii oraz wymaganiami higienicznymi dla gabinetu masażu. Sale są przestrzenne, jasne, dobrze oświetlone, wyposażone w profesjonalny sprzęt i przybory:
• pracownia plastyczno – introligatorska
• regulowane stoły do masażu
• fotele i krzesła do masażu
• wałki i kliny
• materace
• aparaty do wibracji
• zestawy do masażu gorącymi kamieniami
• akcesoria niezbędne do wykonania masażu relaksacyjnego
• parawany
• środki do dezynfekcji
• środki poślizgowe
• tablice anatomiczne
• szkielety
• fantomy mięśniowe
• przybory do ćwiczeń (taśmy, piłki, ciężarki, laski gimnastyczne).
Zajęcia prowadzone są w małych grupach, pod nadzorem doświadczonych nauczycieli.
W pracowniach obowiązuje umundurowanie oraz obuwie zmienne.
Pracownia anatomii i fizjologii
Dzięki zajęciom w tej pracowni uczniowie zdobywają wiadomości niezbędne do zrozumienia budowy i zasad funkcjonowania poszczególnych narządów i całych układów ciała ludzkiego. Wiedza ta stanowi podstawę do przygotowania zawodowego na kierunku technik masażysta. Jest również niezbędna naszym absolwentom w trakcie pracy zawodowej, od których często wymagana jest kliniczna znajomość poszczególnych narządów - zwłaszcza kośćca, stawów i mięśni.

Wyposażenie:
  • plansze dydaktyczne
  • modele narządów
  • szkielet człowieka
  • poszczególne elementy kośćca
  • filmy dydaktyczne
  • atlasy anatomiczne, albumy
Placówki służby zdrowia
Repty Śląskie to jedna z naszych wiodących placówek. Największy na Śląsku ośrodek rehabilitacyjny z oddziałami neurologicznymi, kardiologicznymi i schorzeń narządu ruchu, gdzie nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne jak również miesięczną praktykę zawodową.
Pod okiem kadry szkoleniowej mogą się wiele nauczyć a swoja wiedzę praktyczną i teoretyczną wykorzystać w pracy z pacjentem.
Ponadto uczniowie w trakcie trwania nauki mają praktyki w Szpitalu Miejskim w Zabrzu oraz Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej OPIFER.