Nauczyciele

mgr Iwona Maślerz
Prowadzone zajęcia:
- Promocja zdrowia
- Zajęcia praktyczne
mgr Małgorzata Grzeja
Prowadzone zajęcia:
- Wprowadzenie do stomatologii
- Propedeutyka stomatologii
- Zajęcia praktyczne
mgr Iwona Podraza
Prowadzone zajęcia:
- Podstawy zdrowia publicznego z elementami edukacji zdrowotnej
dr Danuta Widaj
Prowadzone zajęcia:
- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
lek. dent. Maria Kosiewicz
Prowadzone zajęcia:
- Anatomia i fizjologia narządu żucia
- Patologia narządu żucia
dr Barbara Kalabis
Prowadzone zajęcia:
- Mikrobiologia
mgr Alicja Podstolec
Prowadzone zajęcia:
- Język migowy
mgr Andrzej Ślusarczyk
Prowadzone zajęcia:
- Język obcy zawodowy
dr Krzysztof Wojcieszek
Prowadzone zajęcia:
- Anatomia, fizjologia
mgr Henryk Kandziora
Prowadzone zajęcia:
- Technologie informatyczne
mgr Jolanta Gawlińska
Prowadzone zajęcia:
- BHP, organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
mgr Jolanta Pifan-Adamska
Prowadzone zajęcia:
- Podstawy psychologii z etyką zawodową