Polecane podręczniki

Wprowadzenie do stomatologii, Promocja zdrowia, Propedeutyka stomatologii
Autor:  Zbigniew Jańczuk
Tytuł:  Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych
Autor:  Zbigniew Jańczuk
Tytuł:  Profilaktyka profesjonalna w stomatologii
Autor:  L.V. Barnett, wydanie polskie pod red. Marka Bladowskiego
Tytuł:  Asystowanie w stomatologii

Anatomia i fizjologia narządu żucia
Autor:  Wiesław Łasiński
Tytuł:  Anatomia głowy dla stomatologów
Autor:  Aleksander Michajlik, Witold Ramotowski
Tytuł:  Anatomia i fizjologia człowieka
Autor:  Konstanty Ślusarczyk
Tytuł:  Podstawy anatomii dla ratowników medycznych
Autor:  Olga Grosfeldowa
Tytuł:  Fizjologia narządu żucia

Anatomia, fizjologia i fizjopatologia
Autor:  Wiesław Łasiński
Tytuł:  Anatomia głowy dla stomatologów
Autor:  Aleksander Michajlik, Witold Ramotowski
Tytuł:  Anatomia i fizjologia człowieka
Autor:  Andrzej Danysz, Andrzej Głuszcz
Tytuł:  Patologia : podręcznik dla średnich szkół medycznych

Język migowy
Autor:  Olgierd Kosiba, Piotr Grenda
Tytuł:  Leksykon języka migowego