Plan nauczania

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w cyklu nauczania
I II III IV V
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 BHP, organizacja i działalność gosp. w ochronie zdrowia     2 2 1 80
2 Język obcy zawodowy         2 32
3 Język migowy         2 32
4 Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia       2   32
5 Podstawy psychologii z etyką zawodową         2 32
6 Anatomia z fizjologią 2 1 1     64
7 Modelarstwo 1         16
8 Materiały i technologie w technice dentystycznej 1 1 1 1   64
9 Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej 5 5       160
10 Teoretyczne podstawy ortodoncji   2 2 1 1 96
11 Teoretyczne podstawy techniki dentystycznej 2 2 2 2 2 160
12 Technologie informatyczne         2 32
Łączna liczba godzin: 11 11 8 8 12 800
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Technika dentystyczna 14 14 11 10 5 864
2 Ortodoncja     4 5 4 208
3 Zajęcia praktyczne     2 2 4 128
Łączna liczba godzin: 14 14 17 17 13 1200
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego: 25 25 25 25 25 2000