Polecane podręczniki

Podstawy psychologii
  Człowiek istota społeczna

Autor:
Elliot Aronson
    Psychologia w medycynie

Autor:
Peter Salmon
  Psychologia i życie

Autorzy:
Philip G. Zimbardo
Richard J. Gerrig
       
Patologia
  ABC postępowania w urazach

Autorzy:
P. Driscoll, D. Skinner, R. Earlam
red. wyd. pol. Juliusz Jakubaszko
    Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla szkół medycznych

Autor:
Wojciech Pędich
  Patofizjologia

Autorzy:
Sławomir Maśliński
Jan Ryżewski
    Podstawy patomorfologii

Autor:
Groniowski Janusz
Kruś Stefan
Anatomia z fizjologią
  Anatomia i fizjologia człowieka

Autorzy:
Aleksander Michailik
Witold Ramotowski
    Anatomia człowieka

Autor:
Janina Sokołowska-Pituchowa
  Fizjologia człowieka w zarysie

Autor:
Władysław Traczyk
       
Ochrona radiologiczna
  Ochrona radiologiczna - wielkości, jednostki i obliczenia

Autor:
Bożena Gostkowska
 
    Ochrona radiologiczna w pracowni rentgenowskiej - Vademecum inspektora ochrony radiologicznej
Autorzy: R. Gorczyca, K. Wisniewski, K. Pachocki, Z. Rózycki
  Dozymetria promieniowania jonizującego w radioterapii

Autor:
Włodzimierz Łobodziec
    Człowiek i promieniowanie jonizujące

Autor:
Andrzej Hrynkiewicz
Radioterapia
  Onkologia kliniczna, tom I i II

Autor:
Maciej Krzakowski
    Onkologia - podręcznik dla studentów medycyny
Autorzy:
Andrzej Kułakowski
Anna Skowrońska-Gardas
  Radioterapia i diagnostyka radioizotopowa

Autor:
Zbigniew Toth
    Zasady rozpoznawania i leczenia nowotworów

Autor:
Andrzej Kułakowski, Edward Towpik
Radiodiagnostyka
  Metody obrazowania radiologicznego

Autorzy:
Stephen Chapman
Richard Nakielny
    Zarys medycyny nuklearnej

Autor:
Stanisław Nowak
  Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań

Autor:
Bogdan Pruszyński
    Radiologia - diagnostyka obrazowa, Rtg, TK, USG, MR i medycyna nuklearna

Autor:
Bogdan Pruszyński
Diagnostyka obrazowa
  Pozycjonowanie w radiografii klasycznej

Autor:
Rhonda J. Boone
    Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań

Autor:
Bogdan Pruszyński
  Podstawy radiodiagnostyki stomatologicznej

Autor:
Eric Whaites
    Ułożenia i projekcje techniki radiografii

Autor:
Zofia Wojtiuk
  Radiologia wypadkowa

Autorzy:
David T. Schwartz
Earl J. Rejsdorff
    Atlas anatomii radiologicznej

Autor:
Bohdan Daniel