Wydarzenia

09 maj 2014
Wyjazd do Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
9.05.2014 odbyła się wycieczka do Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wizyta uczniów I i II roku elektroradiologii obejmowała zwiedzanie Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB - IFJ PAN), które stanowi dział Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Centrum zajmuje się zastosowaniem cyklotronów w badaniach naukowych i radioterapii nowotworów. W CCB IFJ PAN prowadzone są eksperymenty z zakresu fizyki jądrowej, fizyki medycznej, dozymetrii, mikrodozymetrii, radiobiologii oraz inżynierii materiałowej. Rozwijana jest również infrastruktura kliniczna i naukowa do radioterapii protonowej, przeznaczonej do nieinwazyjnego leczenia skomplikowanych nowotworów.
Uczniowie mięli okazję zobaczyć nowoczesny dwuenergetyczny tomograf komputerowy przeznaczony do planowania leczenia nowotworów, pracownię radioterapii nowotworów gałki ocznej i gantrę gdzie odbywać się będzie oszczędnościowa radioterapia nowotworów, zarówno u osób dorosłych jak i dzieci.
Wizyta została uwieńczona filmem i dwoma wykładami przybliżającymi problematykę dotyczącą zastosowania i działania cyklotronu protonowego.