Plan nauczania

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w cyklu nauczania
I II III IV
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 BHP, organizacja i działalność gosp. w ochronie zdrowia   2 2 1 80
2 Język obcy zawodowy     1 1 32
3 Język migowy       2 32
4 Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia   2     32
5 Podstawy psychologii z etyką zawodową 2       32
6 Teoretyczne podstawy masażu 2 2 2 2 128
7 Anatomia z fizjologią 6 7 3 2 288
8 Zarys fizjoterapii 2 1 1   64
9 Zagadnienia kliniczne w masażu 2 2 2 1 112
Łączna liczba godzin: 14 16 11 9 800
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Masaż 9 8 8 8 528
2 Fizjoterapia     2 2 64
3 Anatomia topograficzna 2 1     48
3 Zajęcia praktyczne     4 6 160
Łączna liczba godzin: 11 9 14 16 800
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego: 25 25 25 25 1600