Plan nauczania

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w cyklu nauczania
I II III IV
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 BHP, organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 2 1 2   80
2 Język obcy zawodowy     1 1 32
3 Język migowy       2 32
4 Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia 2       32
5 Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia 3 3     96
6 Podstawy pedagogiki 1 2     48
7 Anatomia i fizjologia 3       48
8 Teoria terapii zajęciowej 4 4 2 2 192
9 Terapia zajęciowa ćwiczenia 2 3 1 1 112
10 Patologia z zarysem klinicznym chorób 2       32
11 Rehabilitacja 2 2     64
12 Technologie informatyczne     1 1 32
Łączna liczba godzin: 20 11 11 8 800
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Techniki terapii zajęciowej 4 6 6 5 336
3 Zajęcia praktyczne   4 12 13 464
Łączna liczba godzin: 5 14 14 17 800
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego: 25 25 25 25 1600