O nas

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu jest medyczną bezpłatną szkołą publiczną dla młodzieży i dorosłych, przygotowującą profesjonalnie swoich uczniów do wykonywania atrakcyjnych na rynku pracy zawodów. Szkoła kształci absolwentów szkół średnich ponadgimnazjalnych (matura nie jest konieczna), a także osoby łączące pracę zawodową z nauką. Szkoła dla dorosłych daje szansę na zdobycie dyplomu bez przerywania dotychczasowego zatrudnienia.
Po zakończeniu nauki absolwent naszej szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz po zdaniu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną egzaminu zawodowego – dyplom z tytułem zawodowym oraz Europass – suplement do dyplomu (dokument ten jest w języku angielskim lub innym wybranym z krajów UE, umożliwia lepsze dokumentowanie i prezentowanie swoich kwalifikacji i kompetencji w krajach UE).
Nasze atuty:
  • rzetelna edukacja prowadzona na wysokim poziomie,
  • profesjonalna kadra nauczycielska,
  • nowoczesna baza dydaktyczna,
  • pracownie specjalistyczne w pełni wyposażone,
  • bogaty księgozbiór w bibliotece, dostęp do Internetu,
  • bezpłatne zaświadczenia do ZUS, MOPS i inne,
  • stypendia naukowe dla najlepszych ,
  • wycieczki naukowe,
Oferujemy:
  • udział w specjalistycznych szkoleniach i kursach zawodowych,
  • bezpłatne praktyki zawodowe w renomowanych klinikach i placówkach medycznych.
 
Kierunki kształcenia dla dorosłych:
 
Szkoła z 50 letnią tradycją kształcenia, ma uznanie na rynku pracy wśród pracodawców w Polsce i za granicą.
Szkoła jest placówką biorącą udział w projekcie „Śląska sieć szkół promujących zdrowie”.