Historia szkoły

W 1959 roku powstaje Szkoła Laborantów Medycznych w Zabrzu, z wydziałem elektroradiologii, z tymczasową siedzibą w budynku administracyjnym Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1. Funkcję Dyrektora pełnił wówczas lek. med. Stanisław Gajos. Liczba pierwszych absolwentów wyniosła 35 osób. W 1963 roku uruchomiono w Zabrzu 3-letnią Szkołę Techniczną o specjalności Elektronika Medyczna. W tym samym roku nastąpiło połączenie Państwowej Szkoły Pielęgniarskiej przy Śląskiej Akademii Medycznej, z Państwową Szkołą Laborantów Medycznych i Szkołą Elektroniki Medycznej. Dyrektorem połączonych szkół został lek. med. Stanisław Tokarz.

W 1970 roku powstał wydział fizjoterapii (kierunek ten, od momentu powstania, cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży). W 1973 roku Ministerstwo Oświaty i Wychowania zmieniło nazwę szkoły na Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 a poszczególne kierunki otrzymały nazwę wydziałów. Dyrektorem zostaje mgr Czesław Bittner. W tym samym roku utworzono wydział Techniki Dentystycznej. W 1980 roku powstaje wydział Higieny Stomatologicznej, dyrektorem Studium została mgrElżbieta Ptak.
13 października 1983 roku odbyła się uroczystość nadania imienia prof. Antoniego Cieszyńskiego, Medycznemu Studium Zawodowemu w Zabrzu. Gościem był syn profesora doc. dr Tomasz Cieszyński (na zdjęciu po prawej).

Od roku 1987 funkcję dyrektora pełni mgr inż. Kazimierz Pifan. W 2005 roku studium zmienia nazwę na Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu. W tym samym roku na mocy Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego powstaje nowy kierunek - masaż. W 2006 roku zostaje zamknięty wydział fizjoterapii, natomiast rozpoczyna edukację pierwszy rocznik nowego kierunku w naszej szkole - terapii zajęciowej.
Od stycznia 2009 roku szkoła nosi nazwę: Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu.
We wrześniu 2013 roku uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego, do którego włączono Medyczną Szkołę Policealną Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu oraz nowopowstałą Skołę Policealną Województwa Śląskiego dla Dorosłych w Zabrzu.