Nasz patron

Profesor Antoni Cieszyński urodził się 31 maja 1882r. w Oleśnicy. Uczęszczał do gimnazjum klasycznego, następnie studiował w Niemczech medycynę. Po studiach pracował w Instytucie Dentystycznym w Monachium.
W 1907 ogłosił regułę izometrii, dzięki której można było wykonywać zdjęcia rentgenowskie zębów w ich rzeczywistej długości. Oracował również pierwszy w świecie "Atlas radiologiczny zdjęć dentystycznych" (1907). Od 1913r. profesor Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie i dyrektor Instytutu Dentystycznego. Autor 375 prac naukowych, opublikowanych w 70 czasopismach fachowych na całym świecie.
Twórca nowoczesnych metod diagnostycznych i operacyjnych (stosował radioterapię w stomatologii) oraz ulepszeń technicznych, m.in. kasety do zdjęć stereoskopowych. Redaktor i wydawca czasopism: "Polska Dentystyka", "Polska Stomatologia", założyciel Związku Odontologów Polskich. W 1926 roku wydał podręcznik radiologii stomatologicznej. Autor programu studiów stomatologicznych na Uniwersytecie w Warszawie i Poznaniu.
Działalność Antoniego Cieszyńskiego stworzyła podwaliny pod rozwój radiologii stomatologicznej.
Odznaczony Krzyżem Obrony Lwowa (1918) oraz Medalem Niepodległości (1933). Za całokształt działalności naukowej uzyskał w 1936 roku w Berlinie międzynarodową nagrodę im. W.O. Millera, przyznawaną przez Międzynarodowy Związek Dentystyczny.
Zginął rozstrzelany przez Niemców 4 lipca 1941 roku we Lwowie.