19 marzec 2020
Informacja o wynikach egzaminu zawodowego
Wyniki egzaminu zawodowego będą dostępne 20 marca 2020 r. od godz. 10.00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl. Ponadto informacje o wynikach zostaną wysłane mailem lub sms.

Termin przekazania świadectw i dyplomów absolwentom w szkole, zostanie podany po 25 marca 2020r.

Dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020, termin składania deklaracji  przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2020 został przedłużony do 31 marca 2020r.